Wystawa "Ciało i przestrzeń / rysunek-grafika-obiekt" w AmberExpo

JANUSZ PLOTA 30 lat pracy twórczej oraz Ryszard Grazda / Marek Model / Wojciech Sęczawa 

W dniach 16-19.03.2016 w Centrum Wystawienniczym AmberExpo odbyła się wystawa "Ciało i Przestrzeń / rysunek-grafika-obiekt" w ramach projektu Bramy Ziemi - Ziemia Bram [I i II / 2016]. To wystawa  chwili - powstawała bardzo szybko i tylko na czas Amberif - ale z zadaniem wejścia sztuki w przestrzeń biurowca-przestrzeń publiczną. To również przetestowanie środowiska bursztynniczego, jubilerskiego czy też pomorskiego do odbioru sztuki współczesnej a szczególności nowoczesnego rysunku.

Artysta o swoich pracach:

"Kolażowy rysunek to zapis moich notatek z podróży artystycznych. Fragmenty map, materiały antykwaryczne, notatki, skany, czyli wszystko to, co jest zapleczem własnej pracowni albo warsztatem wytworzonym podczas pobytów rezydenckich - w Polsce, Europie, Azji. Opowiadający czy figuratywny rysunek wybranych prac z okresu 2016 i aneksem porównawczym z 2014-2016, 2012-2016 i dokumentacja z okresu 2006-2016 to nic innego jak uniwersum współczesnego rysunku. Rysunek figuratywny zostaje przeciwstawiony rysunkowi abstrakcyjnemu na folii jako niezależnej przestrzeni ikonosferycznej. W mniejszych (115x83) pracach organizuję pole wystawiennicze ograniczone wymiarem dzieła, natomiast w foliach anektuję przestrzeń galeryjną z całym otoczeniem architektonicznym. Właśnie folia, z jej dwustronnym, fotopsyjnym rysunkiem, odwołuje się do pierwszego rysunku, jaki pamiętamy z paleolitycznych świątyń, z pierwszym naskalnym znakiem czy kodem. Rysunek na folii powinien stworzyć w galerii przestrzeń samą w sobie, być dziełem niezależnym i stać się komponentą wspólnej przestrzeni. Głębia podmiotowych prac z założenia nie wynika z kunsztu tworzonego rysunku, ale z zabiegu przezroczystości dzieła, co zostało zaprojektowane na zasadzie dominanty wystawy-połączenia dzieł kartonowych z folią. Dzieło odpowiada na zasygnalizowane pytanie -stwierdzenie Pabla Picassa po śmierci Marcela Duchampa - ,,He was wrong”. Wszyscy chodzimy dzisiaj po starych śladach, po zakodowanych matrycach kultury, budując podświadomie i świadomie swoją nową przestrzeń, ale jesteśmy uzależnieni od świata, który nas otacza. Na ile jest mi potrzebne dzieło paraprzestrzenne, by połączyć przestrzeń galeryjną z jej nadbudową ikonosferyczną? W tym przypadku zabieg ten jest jak najbardziej celowy, by pokazać raz jeszcze, że dzieło trwa, ale w innym wymiarze, w przestrzeni, zagarniające do swojej mikroprzestrzeni obraz  otaczającego świata lub stające się częścią innego obrazu transkulturowego."

dr sztuki  Janusz Plota

Janusz Plota