Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2018

Galeria Stodoła Szumiłowo ogłasza konkurs na projekt realizacji przestrzennej w ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 2018.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich artystów aktywnie uczestniczących w różnych dziedzinach sztuki z uwzględnieniem regionalnych twórców.

Każdy z uczestników konkursu jest proszony o przedstawienie projektu realizacji przestrzennej odpornej na warunki atmosferyczne. Dzieło realizowane w wyniku konkursu powinno nawiązywać do hasła ideowego Festiwalu Sztuki Ekoart 2018 zatytułowanego: Żywioł wody-Woda żywiołu. Organizator oczekuje projektów nawiązujących do profilu Galerii, czyli dzieł stojących na wysokim poziomie artystycznym, mówiących o  tradycji Ziemi Chełmińskiej i zaakcentowanych ekologicznie. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: projekt@galeriastodola.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 lutego 2018 r., wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.galeriastodola.pl 

 
Do pobrania: 

Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszenia.docx