Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2020

Galeria Stodoła Szumiłowo ogłasza konkurs na projekt realizacji przestrzennej w ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 202-.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich artystów aktywnie uczestniczących w różnych dziedzinach sztuki z uwzględnieniem regionalnych twórców. Organizatorzy oczekują projektów, które w sposób bezpośredni albo pośredni nawiązują do tradycji Ziemi Chełmińskiej z jednoczesnym zaznaczeniem miejsca i roli współczesnego człowieka w świecie przyrody.

Każdy z uczestników konkursu jest proszony o przedstawienie projektu realizacji przestrzennej odpornej na warunki atmosferyczne. Dzieło realizowane w wyniku konkursu powinno nawiązywać do hasła ideowego Festiwalu Sztuki Ekoart 2020 zatytułowanego: Żywioł lasu-Las żywiołu. Organizator oczekuje projektów nawiązujących do profilu Galerii, czyli dzieł stojących na wysokim poziomie artystycznym, mówiących o  tradycji Ziemi Chełmińskiej i zaakcentowanych ekologicznie. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: projekt@galeriastodola.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. 

 
Do pobrania: 

Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszenia.docx