Niezwykłe wystawy i wydarzenia

 • Projekt Bramy ziemi-Ziemia bram 2016

  Kronika Matki Ziemi jest dla nas probierzem porozumienia ze światem przyrody i próbą odczytania jej długiej historii. Galeria Stodoła Szumiłowo w roku 2016 odkrywa warstwę humusu, czyli wszystko to, co zapisała Ziemia radzyńska. Materia Ziemi, często jest już rozproszonym tworzywem historyczno-geologicznym, warstwa humusoidalna tworzy raczej zakodowane memento. Kto zadaje mądre pytania  Ziemi, ten nie błądzi w domysłach określenia jej miejsca, znaczenia dla nas, dla ludzi, korzystających z wszechogarniającej mocy natury? Z tą wiedzą o Ziemi radzyńskiej twórca idei Galerii Grzegorz Jarzyński otworzył kolejny projekt paraekologiczny w Galerii Stodoła Szumiłowo. Projekt Bram Ziemi został określony przez kuratora Projektu 2016 Janusza Plotę, jako transarchetypiczna droga tlenu - czyli pomost łączący poprzednie bienalne edycje z podskórną tkanką pola i ogrodu.  

 • Przebudzenie wiosny w Galerii Stodoła

  W Galerii Stodoła są już pierwsze oznaki wiosny, kiełkuje zielona trawa, kwitną bazie, wokoło słychać rozśpiewane ptaki...

  Zobaczcie, jak przyroda budzi się do życia!   

 • Projekt Proscenium dobra-Dobro proscenium 2014

  Współczesny ogród-pole-las stanowią jedną przestrzeń, podzieloną przez człowieka po to by utrzymać jego status quo. Czy człowiek współczesny pamięta o matce ziemi? Czy jest jej cokolwiek winien? Ogromna degradacja biosfery i szczątkowe przykłady pielęgnacji środowiska naturalnego nie dają dobrego świadectwa dla nas, dla zamieszkujących Ziemię w XXI wieku. Jaki mamy sposób na ratowanie naszego wspólnego dziedzictwa? Sztuka współczesna w tej edycji wychodzi z ram galeryjnych i współtworzy z otaczającą przyrodą nową jakość. Artyści zaproszeni do tegorocznego projektu zostali poproszeni o stworzenie dialogu pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

 • Wystawa Sztuki Arteko 2014

  Sztuka współczesna przy poprzednich projektach trafiła pod przysłowiowe strzechy teraz wychodzi z ram galeryjnych i współtworzy z otaczającą przyrodą nową jakość. Artyści zaproszeni do tegorocznego projektu zostali poproszeni o stworzenie dialogu pomiędzy człowiekiem a przyrodą, czyli zbudowanie ekologicznego pomostu zrozumienia.  

 • Wernisaż Znaki Czasu 2012

  Rok 2012 to kolejna edycja pleneru sztuki Szumiłowo – Radzyń Chełmiński 2012, ale w wydaniu para sympozjalnym. Poprzednia edycja pleneru jak i obecna zgromadziła cenne i ciekawe dzieła sztuki współczesnej, które wzbudziły podziw i zachwyt wśród zwiedzających i koneserów sztuki. Stodoła wiejska urasta do rangi fenomenu kulturotwórczego prezentując wystawy i współorganizując projekty na światowym poziomie.
 • Wystawa Lustra Czasu 2012

  "Lustra Czasu” – to historyczne nawiązanie do przeszłości w analogii do dnia dzisiejszego Radzynia Chełmińskiego, miejsca szczególnego. Wystawa zorganizowana została w ruinach zamku i poprzedzona była przestrzenną akacją artystyczną - Performance Żywioły Czasu. Twórca – Janusz Plota – swoim przedstawieniem poprzedził otwarcie wystawy i w etapach artystycznych wydarzeń oprowadził po zamku i przedzamczu zapraszając zgromadzoną publiczność do udziału w wydarzeniu.

 • Performance Żywioły Czasu 2012

  Performance ŻWYWIOŁY CZASU, to przestrzenna akcja artystyczna, która poprzedziła otwarcie wystawy o tytule ,,Lustra Czasu” na zamku w Radzyniu Chełmińskim oraz wernisażu "Znaki Czasu" w Galerii Stodoła w Szumiłowie. Twórca – Janusz Plota - swoim przedstawieniem poprzedził otwarcie wystawy i w etapach artystycznych wydarzeń oprowadził po zamku i przedzamczu zapraszając zgromadzoną publiczność do udziału w wydarzeniu. ,,Lustra Czasu” – to historyczne nawiązanie do przeszłości w analogii do dnia dzisiejszego Radzynia Chełmińskiego, miejsca szczególnego. 

 • Wernisaż Szumiłowo 2010

  Artystyczne spotkanie plenerowe, otwarcie Galerii Sztuki Stodoła, wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni pleneru Radzyń Chełmiński – Szumiłowo 2010. Grzegorz Jarzyński, główny pomysłodawca i sponsor pleneru zaprosił do swojej posiadłości w Szumiłowie czterech artystów różnych dyscyplin z odległych regionów kraju: Andrzeja Korca, Mirosława Krzyśków, Ryszarda Grazdę i Janusza Plotę.
 • Plener Radzyń Chełmiński 2010

  Artystyczne spotkanie plenerowe, otwarcie Galerii Sztuki Stodoła, wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni pleneru Radzyń Chełmiński – Szumiłowo 2010. Przesłanie tworzenia artystycznego to połączenie przeszłości z przyszłością, to specyficzny wyraz poważania i zachwytu dla tradycji i wartości i kulturowej miejsca. Grzegorz Jarzyński, główny pomysłodawca i sponsor pleneru zaprosił do swojej posiadłości w Szumiłowie czterech artystów różnych dyscyplin z odległych regionów kraju: Andrzeja Korca, Mirosława Krzyśków, Ryszarda Grazdę i Janusza Plotę.