Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2018

Wyniki konkursu:

Podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do tegorocznego Festiwalu siedmiu artystów. 

1. Adriana Majdzińska PL, 2. Arvydas Alisanka LT, 3. Chander Parkash (IN) 4. Czesław Podleśny PL, 5. Tanya Preminger IL, 6. Cestmir Suska CZ, 7. Gheorghe Zaharia RO. 


Galeria Stodoła Szumiłowo ogłasza konkurs na projekt realizacji przestrzennej w ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 2018.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich artystów aktywnie uczestniczących w różnych dziedzinach sztuki z uwzględnieniem regionalnych twórców.

Każdy z uczestników konkursu jest proszony o przedstawienie projektu realizacji przestrzennej odpornej na warunki atmosferyczne. Dzieło realizowane w wyniku konkursu powinno nawiązywać do hasła ideowego Festiwalu Sztuki Ekoart 2018 zatytułowanego: Żywioł wody-Woda żywiołu. Organizator oczekuje projektów nawiązujących do profilu Galerii, czyli dzieł stojących na wysokim poziomie artystycznym, mówiących o  tradycji Ziemi Chełmińskiej i zaakcentowanych ekologicznie. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: projekt@galeriastodola.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. 

 
Do pobrania: 

Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszenia.docx