Kilka słów o nas

     

Czasem zastanawiamy się z Januszem Plota jaka jest geneza Galerii Stodoła w Szumiłowie? I jak często w takich przypadkach bywa, trudno znaleźć ten najważniejszy moment od którego się to wszystko zaczęło. Jedno jest pewne, że bez Janusza, jego zaangażowania, pomysłów, wizji i ciężkiej pracy od świtu do nocy a mojej przyjemności w tym aby mu w tym pomagać i go wspierać – nie byłoby to możliwe. Zatem praca, a jeszcze dokładniej współpraca.

Szumiłowo leży na obszarze zawartym pomiędzy trzema rzekami: królową rzek Wisłą, Drwęcą i Osą.  

To tutaj był mój dom rodzinny. Miejsce, gdzie się urodziłem i dorastałem.

Tu przeżywałem swoje radości, sukcesy, tu dopadały mnie też troski i smutki. Ta ziemia mnie wychowała, nauczyła szacunku do ludzi i do pracy, wykształciła mnie i ukształtowała. W tych okolicach realizowałem moje dziecięce wizje, to miejsce pokochałem najbardziej na świecie. Nieopodal spoczywają prochy moich rodziców. To miejsce głęboko związane z moją rodziną, naszym dzieciństwem przeciętym tragiczną śmiercią ojca.

Z Szumiłowa wyruszyłem najpierw w Polskę, potem w Europę i dalej w świat. Mój niespokojny duch nosi mnie po świecie – czasami turystycznie, ale najczęściej „za chlebem”. Zawsze jednak wracam. Jestem tu też dziś i chciałbym być w przyszłości.

Przed wiekami przebiegał tu Szlak Bursztynowy, potem Szlak Piastowski. Dostarczały one nie tylko cennych materiałów, ale były także nośnikiem kultury i wiedzy. Pięknem tych terenów zachwycał się w swoich Kronikach Jan Długosz. Na przestrzeni wieków wzniesiono tu, na Ziemi Radzyńskiej, wiele budowli – te najświetniejsze pozostały do dziś: zamek, kościół, kaplica.

Istnieje teoria, która mówi, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowiek może realizować potrzebę piękna. Takie właśnie znaczenie ma dla mnie Galeria Sztuki STODOŁA, którą zorganizowałem w rodzinnym Szumiłowie przy nieocenionej pomocy Janusza Ploty. Dzięki przyjaznym artystom, który przyjęli moje zaproszenie mogło powstać coś więcej niż pokaz prac – powstał prawdziwy wernisaż.

Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia stali się żywym dowodem na to, że sztuka jest dla ludzi i ludzie są dla sztuki.

 

Grzegorz Jarzyński
Pomysłodawca i właściciel Galerii Stodoła
Osobowość Roku 2016 w kategorii Kultura
Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego 2023 

Zobacz fotorelację z gali wręczenia nagród Osobowość Roku 2016 >>

Zobacz fotorelację z gali wręczania honorowego tytułu Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego >>

    

Miejsce i ludzie