Festiwal Sztuki Ekoart 2018 Żywioł wody-Woda żywiołu

Wernisaż-finisaż

Termin: 3 czerwca 2018 r. (niedziela) godz. 12.30-19.00

ŻYWIOŁ WODY - WODA ŻYWIOŁU         
OGRÓD, POLE, LAS - WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

intermedialny projekt ekologiczny i wystawa sztuki arteko
obiekty - muzyka - rzeźba - malarstwo - grafika - video - performance   

Artyści biorący udział w projekcie:      
JANUSZ PLOTA (PL)ARVYDAS ALIŠANKA (LT)ADRIANA MAJDZIŃSKA (PL)CZESŁAW PODLEŚNY (PL)TANYA PREMINGER (IL)ČESMIR SUŠKA (CZ)GHEORGHE ZAHARIA (RO)

oraz Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej w Gdańskku pod kierunkiem Maestro Tadeusza Kassak

i karykaturzysta Mirosław Krzyśków   

Patronat medialny: Kultura Dostępna 
Woda jest jednym z najważniejszych żywiołów Ziemi, współtworząca krwioobieg świata. To pośrednio z wody powstały znane obiekty przestrzenne Galerii Stodoła Szumiłowo: ,,Inkubator Kultury Leśnej”, ,,Narodziny Cegły”, ,,Klepsydra Wodna” Janusza Ploty czy  ,,Panika” i ,,Drzewo –Eko 22” Wojciecha Sęczawy. Galeria już rozpoznawalna w kraju za swoje działania in situ jest wpleciona w pejzaż historyczny Radzynia Chełmińskiego, gdzie wspaniałe zabytki kościoła św. Anny i Zamku pokrzyżackiego dumnie rozpościerają swoją magiczną moc trwania. Źródła, rzeki ,bagna, jeziora i lasy  przyciągały pierwszych osadników, zakonników, rzemieślników i rycerzy. Ślad trwania wartości kulturotwórczej pulsuje wciąż w życiodajnym, wodnym  lustrze radzyńskiego praxis. 

Energia życia jest odwiecznym tematem interpretowanym na różne sposoby przez twórców z całego świata. Woda to życie i odrodzenie, uczucie i wrażliwość, ale też destrukcja i odejście, nuda i pustka.  

Projekt 2018 w przeciwieństwie do poprzednich edycji sztuki w przestrzeni lasu czy pola skupia się na wodzie- energii wody. Żywioł wodny – tytuł i temat, jest dla nas, jako organizatorów, tylko pretekstem do stworzenia dzieł zainspirowanych niezmierzoną potęgą przyrody. 

Podświadomie, dotknięta energią Ziemi, Adriana Majdzińska buduje drewniany Akwedukt, na wytyczonym szlaku Stacji sztuki. Woda z Niniwy spotka się może z wodą z Szumiłowa? Skrzydlate drzewa Arvydasa  Ališanki na przeciwległym brzegu stawu będą swoistą stacją brakującego pomostu. Pomiędzy dwoma brzegami  na wodzie  łączniki z drewna tworzy  Tanya Preminger. To obrażone mosty, które zwinęły się  jak ślimaki. „Outgoing Bridges”  są efektem wzmożonej cywilizacji  Ziemi, ale jednocześnie mogą  być uśpionymi  pamiętnikami. Podobne reminiscencje jak u gdańskiego pisarza Gűntera Grassa. Staw ekspozycyjny, który jest częścią parku Galerii nie ma swojego środka. Dlatego trzecie centrum wody będzie określała już gotowa rzeźba Čestmíra Suški. To wschodzące, stalowe słońce, tworzy nam kolejną taflę wody, za wyspą Żyrafy. 

Klepsydra wodna  Janusza Ploty, pływający obiekt podczas festiwalu będzie cumował by ustąpić nowej klepsydrze-piramidzie stalowo-lustrzanej. Dawne obiekty nadwodne zostaną doposażone  nowymi rzeźbami  i obiektami. Czesław Podleśny buduje nowego ,,Ptasznika” – rzeźbę stalową z wykorzystaniem złomów części samochodowych. Przenośny dom dla ptaków Podleśnego jest kalką plastikowych gniazd łabędzi, gniazdujących na śmietniskach miast europejskich. 

Sen (Aquatic dream)  Gheorghe Zaharia odnosi się do dawnych wierzeń Aborygenów o potędze przyrody. Drewniano-stalowy obiekt ma formę  totemu. Artysta chce stworzyć drugi obiekt „Survival”, gdzie na uschniętym drzewie zamiast liści zobaczymy stalowe formy ryb. Elementy Wodnego snu i liście ,,Przetrwania” twórca buduje z materiałów ze złomu. Artyści na czas projektu  stają się głosem przyrody by komunikować, przestrzegać i protestować . Intuicyjnie twórcy rzeźb i obiektów tak zabudowali taflę wody, że jest ona zamknięta i otwarta jednocześnie. Plota, Preminger, Suška zamyka swoje rzeźby, obiekty na wodzie  – ale zostawia im kawałek przestrzeni wody, szkła, lustra. Mała furtka wolości, jak u Duchampa w Wielkiej Szybie. Podleśny, Zaharia , Ališanka,  Majdzińska ze swoimi rzeźbami i obiektami otwierają skrzydła dla przyrody i zrozumienia tak jakby chcieli przebudzić uśpione, po części, obiekty na wodzie. Jak w dobrej bajce, otwarte serce tworzy wielką moc. Nie przez przypadek Ptasznik Podleśnego to dom i wodopój dla ptaków, totemiczne dłonie Zachari proszą o łaskę Niebios, Ališanki Skrzydła Świętego Gaju łączą się z brzegiem galeryjnego stawu a wielobarwne szkło z Akweduktu Majdzińskiej przenosi promienie Niniwy. To wszystko sprawi, że panika w przyrodzie  minie , ryby wrócą do wody, liście stalowej kuli Suški rozłożą się na wodzie jak nenufary, obrażone mosty Preminger rozwiną się jak wielkie rozłożyste drzewa a klepsydra-piramida lustrzana Ploty przeniesie niebo na ziemię. 


Dyrektor Festiwalu 
Grzegorz Jarzyński - Właśiciciel Galerii Stodoła Szumiłowo

Koordynator Festiwalu 
Ewa Szumlak – Koordynator Galerii Stodoła Szumiłowo
info@galeriastodola.pl 

Kurator Festiwalu 
dr sztuki Janusz Plota, artysta multimedialny - Kurator Galerii Stodoła Szumiłowo
arteurope@januszplota.pl


Do pobrania:

  Zaproszenie.pdf 
  Plakat A3.pdf 

 

Galeria