Wystawa grafiki i rysunku Mirosława Krzyśków w Galerii "SZTUKA U SENIORÓW"

Wydarzenia w Galerii Stodoła i spotkanie się artystów w Szumiłowie zaowocowało kolejną ciekawą wystawą, tym razem zorganizowaną w Galerii "Sztuka u Seniorów'" Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

14 listopada o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej Praska 25 odbył się wernisaż wystawy prac kętrzyńskiego grafika i karykaturzysty Mirosława Krzysków. Pomysł tej wystawy narodził się w czasie pobytu artysty w Krakowie jesienią 2013 r. który przybywał tam,  na zaproszenie prof. Ryszarda Grazdy oraz firmy Sony Polska, dla której artysta wykonywał zlecenie. Wystawa wieńczy prawie roczne przygotowania nad ukazaniem dorobku Mirosława Krzyśków, niezwykłego Mazurskiego rysownika. Temu znaczącemu w życiu kulturalnym pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej wydarzeniu kulturalnemu towarzyszył, pięknie wydany i ilustrowany folder zawierający notę biograficzną oraz wybrane prace z wystawy. 

Słowo wstępne wygłosiła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Praska 25, Beata Magiera, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w  Krakowie Józefa Grodecka podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy, podkreśliła, że działalność galerii na terenie ośrodka ma duże znaczenie dla jego mieszkańców i zmniejsza poczucie odosobnienia, głos zabrali również Ks. Proboszcz Robert Bieleń (salezjanin) oraz Konrad Prośniak (komisarz wystawy). Następnie głos zabrał opiekun merytoryczny Galerii  prof. Ryszard Grazda - krótko scharakteryzował osiągnięcia autora.

Część oficjalną zakończyło słowo wstępne do wystawy Mirosława Krzyśków oraz występ duetu Jazzowego Marcin Konieczkowicz – saksofon Jakub Kulawik – trąbka z Akademii  Muzycznej w Krakowie.

Wernisaż - cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności - przybyło nań ok. 200 osób!  zarówno pensjonariusze jak i goście, dyrektorzy innych DPS w Krakowie, przedstawiciele władz miasta,  radny dzielnicy VIII  Dębniki Antoni Stawarz mieli okazję osobiście poznać autora prac, zainstalowanych w Galerii „Sztuka U Seniorów”. 

Po części oficjalnej zainteresowani w towarzystwie autora oglądali, komentowali i dzielili się spostrzeżeniami odnośnie prac, na poczekaniu autor „na żywo” wykonał kilkadziesiąt prac, odważniejszym uczestnikom imprezy, wzbudzając radość pozostałych. Całość zakończono późnym popołudniem.

Wystawa będzie czynna będzie do końca kwietnia 2015 r.