Arvydas Ališanka

Arvydas Ališanka urodzony w 1963 w Wilnie, na Litwie. Wykształcenie: 1982-1991 Wileńska Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby. Profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Od 1988 bierze udział w wystawach zbiorowych, sympozjach na Litwie i za granicą (Łotwa, Estonia, Polska, Szwecja, Francja, Słowenia, Włochy, Niemcy, Austria, Finlandia, Holandia, Czechy, Wielka Brytania, Ukraina, Japonia, USA, Tajwan, Portugalia, Chiny). Ma jedenaście wystaw indywidualnych na Litwie.

Jego "naturalna rzeźba" tworzy nowy, bardziej harmonijny związek między człowiekiem a naturą, badając, co oznacza projektowanie z myślą o naturze. Kształt jest prosty, pokorny. Idea, że ​​rzeźba powinna chronić przyrodę. Interesuje go idea skali ciała. Ciało jest jak informacja, pośrednik, a rzeźba - miejsce dla ciała, miejsce dla "przetrwania". Rzeźba staje się środkiem komunikacji z udziałem obserwatora jako części tego. Takie pragnienie komunikowania się i współdziałania zarówno z otaczającą przestrzenią w przyrodzie, jak i publicznością kształtuje przyszły kierunek jego twórczości. 

www.ldsajunga.lt

Prace artysty