Niezwykłe wystawy i wydarzenia

 • Festiwal Sztuki EkoArt 2024 PROMETEUSZ - poszukiwanie światła

  Interpretacja światła jest wspólna we wszystkich religiach i kulturach. Światło to element Boski, pierwiastek życia – symbol doskonałości i dążenia do niej. Światło symbolizuje wieczność, niematerialność, ducha i życie. Światło to ochrona przed złem i bezpieczeństwo w świecie ciemności i strachu. To symbol mądrości, natchnienia i wiedzy. Światło oddzielone od ciemności, porządkuje chaos. Ze światłem związany jest grecki mit o Prometeuszu, który ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami, a duszę dał mu z kilku iskier boskiego ognia, który wykradł Bogom. Jego historia jest głęboko zakorzeniona w literaturze i kulturze. Prometeusz jest symbolem buntu, mądrości, dobroczynności i poświęcenia. Tak jak Prometeusz, który wykradł światło Bogom i dał je ludziom, artyści tworząc dzieła, próbują przybliżać sztukę widzom.

 • Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2024

  Projekt 2024 pt. "PROMETEUSZ - W POSZUKIWANIU ŚWIATŁA" zaprasza artystów EkoArtu do zaprojektowania  trwałych obiektów przestrzennych z materiałów ekologicznych i nie szkodzących środowisku w obszarze Parku Galerii Stodoła Szumiłowo. Zapraszamy do festiwalu EkoArt artystów z różnych kultur dlatego hasło festiwalu jest uniwersalne i czytelne dla każdego. Koncepcja festiwalu nie ogranicza artystom środków przekazu – dowolność materiałów i technologia wykonania daje artystom nieograniczone możliwości. Jako że prace będą eksponowane w przestrzeni otwartej, twórcy muszą liczyć się z warunkami atmosferycznymi. Współczesne technologie bardzo w tym pomagają. 

 • Festiwal Sztuki Ekoart 2022 Żywioł lasu-Las żywiołu

  Las jest pomostem pomiędzy pierwszym światem żywej przyrody a światem przestrzennej przyrody. Jest łącznikiem  scalającym energię nieba i Ziemi. Czy dom świata fauny i flory może być jeszcze naszym sąsiadem w 21 wieku? Las nie koniecznie musi rosnąć w lesie. Energię wody, pola, ogrodu doklejamy w tym roku do lasu-miejsca energii łączącej, energii współtworzącej i przekształcającej nasz świat. Las jest częścią ziemi, wody, powietrza, jest depozytariuszem ogrodu. W ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 2022 najbardziej doświadczeni i innowacyjni twórcy ze świata przedstawią swoje manifesty porozumienia z przyrodą, które zostaną włączone do  fabryki  projektów ratujących świat tlenu.

 • Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2020

  Projekt 2020 zaprasza artystów ekoartu do zaprojektowania  trwałych obiektów przestrzennych  z materiałów ekologicznych i nie szkodzących środowisku w obszarze Parku Galerii Stodoła Szumiłowo, w lesie. Festiwal sztuki w szumiłowskim lesie ma stać się manifestacją artysty, dla którego relacja między naturą, człowiekiem i środowiskiem to świętość. Najbardziej doświadczeni i innowacyjni twórcy ze świata przedstawią swoje manifesty porozumienia z przyrodą, które zostaną włączone do  fabryki  projektów ratujących świat tlenu. 

 • Festiwal Sztuki Ekoart 2018 Żywioł wody-Woda żywiołu

  Kronika Matki Ziemi jest dla nas probierzem porozumienia ze światem przyrody i próbą odczytania jej długiej historii. Galeria Stodoła Szumiłowo w roku 2016 odkrywa warstwę humusu, czyli wszystko to, co zapisała Ziemia radzyńska. Materia Ziemi, często jest już rozproszonym tworzywem historyczno-geologicznym, warstwa humusoidalna tworzy raczej zakodowane memento. Kto zadaje mądre pytania  Ziemi, ten nie błądzi w domysłach określenia jej miejsca, znaczenia dla nas, dla ludzi, korzystających z wszechogarniającej mocy natury? Z tą wiedzą o Ziemi radzyńskiej twórca idei Galerii Grzegorz Jarzyński otworzył kolejny projekt paraekologiczny w Galerii Stodoła Szumiłowo.  

 • Konkurs na projekt realizacji przestrzennej 2018

  Galeria Stodoła Szumiłowo ogłasza konkurs na projekt realizacji przestrzennej w ramach Festiwalu Sztuki Ekoart 2018. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich artystów aktywnie uczestniczących w różnych dziedzinach sztuki z uwzględnieniem regionalnych twórców. Organizatorzy oczekują projektów, które w sposób bezpośredni albo pośredni nawiązują do tradycji Ziemi Chełmińskiej z jednoczesnym zaznaczeniem miejsca i roli współczesnego człowieka w świecie przyrody.

 • Dni Otwarte 2017

  Galeria Stodoła Szumiłowo to miejsce spotkań twórczych, plenerów, wystaw i warsztatów. Organizowane wystawy zgromadziły cenne i ciekawe dzieła sztuki współczesnej, które wzbudziły podziw i zachwyt wśród zwiedzających i koneserów sztuki. 3-4 czerwca podczas Dni Otwartych Galerii Stodoła Szumiłowo można było zwiedzić Galerię.  

 • Lucjan Hanak - historyk sztuki - o Galerii Stodoła Szumiłowo

  Witam Państwa w Letniej Stolicy Sztuki na Ziemi Chełmińskiej.

  Tradycję wychodzenia z miejskiej pracowni do przypadkowej publiczności na wsi rozpoczęli XIX wieczni malarze Barbizończycy, francuscy artyści: Camille Corot, Jean-François Millet, Charles François Daubigny, Jules Dupré, Narcisse Díaz de la Pena, Constant Troyon i Józef Szermentowski zwany „Szermę”. Oni pierwsi uciekli z miasta do lasu. Przełamali zwyczaj tworzenia wyłącznie w pracowni. Poznali plenery i ludzi. W lasach szkicowali, ale wykańczali dzieła w studio. 

 • Projekt Bramy ziemi-Ziemia bram 2016

  Kronika Matki Ziemi jest dla nas probierzem porozumienia ze światem przyrody i próbą odczytania jej długiej historii. Galeria Stodoła Szumiłowo w roku 2016 odkrywa warstwę humusu, czyli wszystko to, co zapisała Ziemia radzyńska. Materia Ziemi, często jest już rozproszonym tworzywem historyczno-geologicznym, warstwa humusoidalna tworzy raczej zakodowane memento. Kto zadaje mądre pytania  Ziemi, ten nie błądzi w domysłach określenia jej miejsca, znaczenia dla nas, dla ludzi, korzystających z wszechogarniającej mocy natury? Z tą wiedzą o Ziemi radzyńskiej twórca idei Galerii Grzegorz Jarzyński otworzył kolejny projekt paraekologiczny w Galerii Stodoła Szumiłowo.  

 • Przebudzenie wiosny w Galerii Stodoła

  W Galerii Stodoła są już pierwsze oznaki wiosny, kiełkuje zielona trawa, kwitną bazie, wokoło słychać rozśpiewane ptaki...

  Zobaczcie, jak przyroda budzi się do życia!   

 • Projekt Proscenium dobra-Dobro proscenium 2014

  Współczesny ogród-pole-las stanowią jedną przestrzeń, podzieloną przez człowieka po to by utrzymać jego status quo. Czy człowiek współczesny pamięta o matce ziemi? Czy jest jej cokolwiek winien? Ogromna degradacja biosfery i szczątkowe przykłady pielęgnacji środowiska naturalnego nie dają dobrego świadectwa dla nas, dla zamieszkujących Ziemię w XXI wieku. Jaki mamy sposób na ratowanie naszego wspólnego dziedzictwa? Sztuka współczesna w tej edycji wychodzi z ram galeryjnych i współtworzy z otaczającą przyrodą nową jakość. Artyści zaproszeni do tegorocznego projektu zostali poproszeni o stworzenie dialogu pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

 • Wystawa Sztuki Arteko 2014

  Sztuka współczesna przy poprzednich projektach trafiła pod przysłowiowe strzechy teraz wychodzi z ram galeryjnych i współtworzy z otaczającą przyrodą nową jakość. Artyści zaproszeni do tegorocznego projektu zostali poproszeni o stworzenie dialogu pomiędzy człowiekiem a przyrodą, czyli zbudowanie ekologicznego pomostu zrozumienia.  

 • Wernisaż Znaki Czasu 2012

  Rok 2012 to kolejna edycja pleneru sztuki Szumiłowo – Radzyń Chełmiński 2012, ale w wydaniu para sympozjalnym. Poprzednia edycja pleneru jak i obecna zgromadziła cenne i ciekawe dzieła sztuki współczesnej, które wzbudziły podziw i zachwyt wśród zwiedzających i koneserów sztuki. Stodoła wiejska urasta do rangi fenomenu kulturotwórczego prezentując wystawy i współorganizując projekty na światowym poziomie.
 • Wystawa Lustra Czasu 2012

  "Lustra Czasu” – to historyczne nawiązanie do przeszłości w analogii do dnia dzisiejszego Radzynia Chełmińskiego, miejsca szczególnego. Wystawa zorganizowana została w ruinach zamku i poprzedzona była przestrzenną akacją artystyczną - Performance Żywioły Czasu. Twórca – Janusz Plota – swoim przedstawieniem poprzedził otwarcie wystawy i w etapach artystycznych wydarzeń oprowadził po zamku i przedzamczu zapraszając zgromadzoną publiczność do udziału w wydarzeniu.

 • Performance Żywioły Czasu 2012

  Performance ŻWYWIOŁY CZASU, to przestrzenna akcja artystyczna, która poprzedziła otwarcie wystawy o tytule ,,Lustra Czasu” na zamku w Radzyniu Chełmińskim oraz wernisażu "Znaki Czasu" w Galerii Stodoła w Szumiłowie. Twórca – Janusz Plota - swoim przedstawieniem poprzedził otwarcie wystawy i w etapach artystycznych wydarzeń oprowadził po zamku i przedzamczu zapraszając zgromadzoną publiczność do udziału w wydarzeniu. ,,Lustra Czasu” – to historyczne nawiązanie do przeszłości w analogii do dnia dzisiejszego Radzynia Chełmińskiego, miejsca szczególnego. 

 • Wernisaż Szumiłowo 2010

  Artystyczne spotkanie plenerowe, otwarcie Galerii Sztuki Stodoła, wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni pleneru Radzyń Chełmiński – Szumiłowo 2010. Grzegorz Jarzyński, główny pomysłodawca i sponsor pleneru zaprosił do swojej posiadłości w Szumiłowie czterech artystów różnych dyscyplin z odległych regionów kraju: Andrzeja Korca, Mirosława Krzyśków, Ryszarda Grazdę i Janusza Plotę.
 • Plener Radzyń Chełmiński 2010

  Artystyczne spotkanie plenerowe, otwarcie Galerii Sztuki Stodoła, wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni pleneru Radzyń Chełmiński – Szumiłowo 2010. Przesłanie tworzenia artystycznego to połączenie przeszłości z przyszłością, to specyficzny wyraz poważania i zachwytu dla tradycji i wartości i kulturowej miejsca. Grzegorz Jarzyński, główny pomysłodawca i sponsor pleneru zaprosił do swojej posiadłości w Szumiłowie czterech artystów różnych dyscyplin z odległych regionów kraju: Andrzeja Korca, Mirosława Krzyśków, Ryszarda Grazdę i Janusza Plotę.