Ryszard Litwiniuk

Ryszard Litwiniuk ukończył studia PWSSP w Gdańsku, dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka 1992 r. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką i instalacją.

Wystawy indywidualne i zbiorowe w: Kanadzie, USA, Polsce, Szwecji i na Węgrzech. Uczestniczył w sympozjach, rezydencjach i realizował projekty w Europie, Argentynie, Indiach, Korei, Kanadzie i USA.

Laureat Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2016, nagrody Fondo de las Artes Buenos Aires 2000, I-szej nagrody Vogtlangisches Holzbildhauer Symposium 2001, srebrnego i brązowego medalu w Salonach Rzeźby w Warszawie (1994-1996), stypendysta: The Pollock Krasner Foundation Inc. NY (USA, 1994), Ontario Arts Council i Canada Council Grants (1998-2004). 

www.ryszardlitwiniuk.blogspot.com

Prace artysty